اسلام و مبانی حقوق بشر با سلام در این وبلاگ برآنیم تا به بررسی حقوق بشر بر اساس مبانی حقوقی اسلامی بپردازیم. در ضمن به تطبیق میان دیدگاه اسلام و دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر، مبانی، بستر های معرفتی، پیشینه تاریخی، زبان و نیز روش گفتمانی هر کدام را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. امید است صاحبان اندیشه در راستای تکمیل و تدقین این مطالب، حقیر را راهنمایی بفرمایند. والسلام tag:http://rightofhuman.mihanblog.com 2018-04-22T16:39:17+01:00 mihanblog.com تزاحم میان حق جهاد و حق حاکمیت ملی! 2012-02-21T17:00:26+01:00 2012-02-21T17:00:26+01:00 tag:http://rightofhuman.mihanblog.com/post/28 Ali سلام در ادامه ی پست قبل، در این پست می خواهیم این نکته را بیان کنیم که در تزاحم میان حق حاکمیت ملی و حق جهاد، کدامیک باید فدا شود!!آیا به استناد به حق حاکمیت ملی می توان در مستندات جهاد شک و شبهه کرد؟آیا حق حاکمیت ملی مشروعیت دارد!؟پس با ما همراه باشید:در تزاحم میان این حق با حکم جهاد، آنچه باید فدا شود « حق حاکمیت ملی» است نه حکم جهـــــــاد؛ با این توضیح که: ...اگر به جز حق فرد و حق جامعه، حق دیگری در کار نمی بود و حقوق جوامع بشری، با قرارداد ها و موافقت های بین المللی معین و معلوم می شد و همه سلامدر ادامه ی پست قبل، در این پست می خواهیم این نکته را بیان کنیم که در تزاحم میان حق حاکمیت ملی و حق جهاد، کدامیک باید فدا شود!!

تزاحم میان حق جهاد و حق حاکمیت ملی

آیا به استناد به حق حاکمیت ملی می توان در مستندات جهاد شک و شبهه کرد؟


آیا حق حاکمیت ملی مشروعیت دارد!؟

پس با ما همراه باشید:

در تزاحم میان این حق با حکم جهاد، آنچه باید فدا شود « حق حاکمیت ملی» است نه حکم جهـــــــاد؛ با این توضیح که: ...

اگر به جز حق فرد و حق جامعه، حق دیگری در کار نمی بود و حقوق جوامع بشری، با قرارداد ها و موافقت های بین المللی معین و معلوم می شد و همه جامعه ها می پذیرفتند که در امور و شئون جامعه ای دیگر مداخله کند.

هر چند در این جا این سوال باقی می ماند که آیا هر توافق به حکمی موجب مشروعیت ساختن آن توافق می شود!

بهر حال، در اینجا نکته این است که خداوند متعال بر همه ی انسان ها حقی دارد و آن این است که او را فرمان ببرند و بپرستند، و این حق بر همه ی حقوق فردی و اجتماعی حاکم است.

معبود بودن خدای متعال با حاکمیت تام و مطلق دین او بر زمین محقق می شود. کسانی که در راه پیشرفت و گسترش دین الهی ایجاد سد می کنند و مانع از اشاعه و ترویج آن می شوند؛ در واقع حق الله را ضایع کرده اند.

پس خداوند متعال حق دار که آنان را به جرم محترم نشمردن حق او و زیر پا نهادن آن، تأدیب و مجازات کند و می تواند به موحدین و دین داران فرمان دهد که به آنان حمله برند و با جنگیدن با آنان و کشتن شان، راه حاکمیت الهی را هموار کنند:


« و قـــاتلوا هــــم حتی لا تکـــون فتنـــة و یکـــــون الدین لله »

با آنان کارزار کنید تا فتنه ای نماند و دین یکسره از آن خدای متعال شود« و اقتلـــــوهم حیث تقفتمــــــو هم »

هرجا انان را یافتید بکشید

در این صورت مومنین از سوی خداوند متعال مکلف هستند که به جامعه و کشور دیگری حمله کنند و بدین وسیله راه حاکمیت دین حق را باز کنند، هر چند این کار به زعم برخی، مداخله ای در امور و شئون آن جامعه و کشور است؛ و چه بسا موجب سلب حیات از انسان هایی نیز شود.

در واقع، خداوند متعال همانگونه که حق دارد کافران عنود و گناهکاران را با نازل کردن عذاب آسمانی، نیست و نابود سازد؛ می تواند این کار را بر عهده ی بعضی از بندگان خود بگذارد.

به همان سان که در آنجا « اراده تکوینی» موجب هلاکت دشمنان دین حق می شود و جای اعتراض و چون و چرا نیست؛ در اینجا نیز که « اراده تشریعی » الهی باعث قتل و جرح و اسارت آنان می گردد هیچ کس نمی تواند مخالفت کند.

خداوند متعال بر اساس حق ذاتی خود بر همه انسان ها، بندگان مؤمن و صالح خود را مکلف کرده است که مقدمات حاکمیت دین یکتا پرستی را فراهم آورند؛ زیرا جز با حاکمیت تام و مطلق این دین، خداوند متعال بر روی زمین پرستش نمی شود و این حق اوست که در سرتاسر گیتی مطاع و معبود باشد. این حق الهی بر همه ی حقوق فردی و اجتماعی حاکم است، و هر آنچه با آن منافت داشته باشد مردود خواهد بود. از این روست که « حق حاکمیت ملی» اگر با این حق الهی ناسازگار باشد، بکلی مورد نفی و انکار است.

چنانچه مشاهده شد، قائل شدن به حق الهی در تبیین بسیاری از قوانینِ حقوقی اسلام، مشگل گشاست. و این حق بر جمیع حقوق فردی و اجتماعی و بین المللی حاکم است و غفلت از آن نقص عمده ی دیگر نظامات حقوقی می باشد.


یا علی]]>
حق الهی جهاد و حق حاکمیت ملی 2012-02-21T16:57:43+01:00 2012-02-21T16:57:43+01:00 tag:http://rightofhuman.mihanblog.com/post/27 Ali سلامدر ادامه ی آخرین پست، در این پست به بررسی بیشتر این نهاد اسلامی می پردازیم، و رابطه ی آن را با حق حاکمیت ملی مورد بررسی قرار می دهیم.در پست قبلی در این مورد برخی از دوستان، بطور تلویحی به این نکته اشاره داشتند که با پذیرش پلورالیسم و تعدد قرائت ها، دیگر جایی برای این بحث باقی نمی ماند!! اما با توجه به مردود بودن نظریه پلورالیسم دینی و غیر منطقی بودن آن، باز هم اگر دوستان سوال و نظری دارند، پیشاپیش از آن استقبال می کنیم.در حقوق بین الملل معاصر ،بر حقی به نام «حق حاکمیت ملی» پافشاری می شود ،ب سلام

در ادامه ی آخرین پست، در این پست به بررسی بیشتر این نهاد اسلامی می پردازیم، و رابطه ی آن را با حق حاکمیت ملی مورد بررسی قرار می دهیم.

حق الهی جهاد و حق حاکمیت ملی

در پست قبلی در این مورد برخی از دوستان، بطور تلویحی به این نکته اشاره داشتند که با پذیرش پلورالیسم و تعدد قرائت ها، دیگر جایی برای این بحث باقی نمی ماند!!

اما با توجه به مردود بودن نظریه پلورالیسم دینی و غیر منطقی بودن آن، باز هم اگر دوستان سوال و نظری دارند، پیشاپیش از آن استقبال می کنیم.

در حقوق بین الملل معاصر ،بر حقی به نام «حق حاکمیت ملی» پافشاری می شود ،به این معنا که طبق این حق هیچ جامعه ای حق دخالت در امور وشوون جامعه دیگر را ندارد و «مداخله» یعنی عمل یک دولت که منجر به نقض حاکمیت واستقلال داخلی وخارجی دولت دیگر شود ممنوع است.

این جا است که پاره ای از نویسندگان مسلمان،که از سویی به «حق حاکمیت ملی» قائل بوده اند ومداخله را نقض حقوق بین الملل می شناخته اند و از سوی دیگر ،در متون دینی و فقهی با عنوان « جهاد ابتدایی » مواجه می شده اند،خود را با مشکلی دست به گریبان دیده اند و آن اینکه چگونه «جهاد ابتدایی» را که مداخله مسلحانه و قهر امیز جامعه اسلامی است در جامعه غیر اسلامی توجیه کنند و بپذیرند که مسلمین حق دارند در امور و شؤون یک جامعه غیر اسلامی دخالت کنند و حتی با لشگر کشی و حمله نظامی ،افراد آن جامعه را وا دارند که از دین ومذهب خود دست بشویند وبه اسلا م در ایند .

برخی از این گروه که در برابر غرب و ارزش های آن خود را باخته اند ، برای رفع این مشکل خواسته اند ثابت کنند در تاریخ اسلام جهاد ابتدایی ای صورت نپذیرفته است وجنگ هایی که در صدر اسلام پیش امده ، همگی از نوع «دفاع» بوده است تا از اموری جلوه کند که مورد قبول همه از جمله غربیان باشد.

به نظر بنده چنین تلاشی انفعالی و مذبوحانه است که از خودباختگی در برابر فرهنگ منحط غرب ناشی می شود؛ و مسحور شدن در پیشرفت مادی آنها، بدون توجه کردن به انحطاط و رو به زوال رفتن انسانیت در غرب!!

چنین شیوه ای ، پاک کردن صورت مسئله است، و لازمه آن انکار یکی از ضروریات دین می باشد. این نکته مورد اتفاق اکثریت علماء و اسلام شناسان می باشد که جهاد، که « جهاد ابتدائی» یکی از اقسام آن است، از ضروریات اسلام محسوب می شود و مخصوصاٌ در فقه شیعی جایگاه بلند و ارجمندی دارد.

ضروری بودن قانون جهاد ، از جمله جهاد ابتدایی مطلبی است که با مراجعه اجمالی و گذرا به منابع فقهی شیعی و گذشته از آن تاریخ اسلام، جای تردید برای انسان باقی نمی گذارد. تاریخ فتوحات اسلامی در حالی که این فتوحات در حضور امامان معصوم علیهم السلام رخ داده و هیچ گونه ردع و منعی در مورد اصل این جنگ ها از سوی آنان صورت نپذیرفته است؛ به خوبی شاهد غیر قابل تردید بودن این قانون در اسلام است.

صراحت هایی که در این مورد در فقه اسلامی و شیعی وجود دارد هرگونه تردید در این زمینه نسبت به اصل قانون جهاد اعم از ابتدائی و دفاعی بر طرف می نماید.

به عنوان نمونه:

در المبسوط شیخ طوسی، جلد 2 صفحه 2 در این خصوص ادعای اجماع شده است:

« الجهاد فرض من فرائض الاسلام اجماعا»

و در تذکره الفقهاء جلد 9 صفحه 7، علامه حلی نیز ادعای مطابقت این حکم با نص و اجماع کرده است:

« الجهاد واجب بالنص و الاجماع»

در الرسائل التسع محقق حلی امده است: « الجهاد و هو فرض الکفایه علی الذکر البالغ العاقل الصحیح الحر غیر الهم، بشرط وجود الامام او نائبه»

بنابراین دیدگاه محقق حلی پس از پذیرش اصل وجوب جهاد ابتدائی، در وجوب آن حضور امام معصوم را شرط می داند.

در جامع المقاصد محقق کرکی، جلد 3 صفحه 365این مطلب به گونه مطرح گردیده که به هیچ نحو با دفاعی بودن سازگار نیست؛ و ضمنا هدف این حکم الهی نیز گسترش اسلام دانسته شده است:

« ... و هو الواجب فی کل سنه مرة، الا لضروره علی الکفایة ... فی قتال الکفار و فی جری مجراهم لإعداء کلمة الاسلام»

و مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکلام، جلد 12 صفحه 8، این حکم را ضروری دانسته و ادله ای از قرآن برای آن آورده و آن را مطابق اجماع و سیره ی نبوی و اصحاب ان حضرتدانسته اند:

« کیف کان فلا خلاف بین المسلمین فی وجوبه فی الجمله بل هو کالضروری، خصوصا بعد الامر به فی الکتاب العزیز فی آیات کثیره، کقوله تعالی: " یا أیها النبی جاهد الکفار و المنافقین " و قوله تعالی " قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله" و قوله تعالی " فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب" الی غیر ذلک. »

یا علی

]]>
جهاد ابتدایی 2012-01-03T16:27:18+01:00 2012-01-03T16:27:18+01:00 tag:http://rightofhuman.mihanblog.com/post/25 Ali سلام در ادامه ی مباحث گذشته در مورد رابطه ی حق الهی با دیگر حقوق، در این پست می خواهیم   در مورد تاثیر حق الهی در تبیین جهاد ابتدایی صحبت کتیم. از ‌حضرت محمد صلی الله علیه وسلم  روایت شده است که فرمودند:برای مرد مسلمان دو چیز چنان‌اند كه هر یكی از آن دو از دنیا و ما فیها بهتر هستند؛ یكی توبه، دوّم جهاد فی سبیل الله. شکی نیست که جهاد ابتدایی از ضروریات اسلام است كه از یك سو مورد بحث دانشمندان اسلامی بوده و از سوی دیگر حساسیت دشمنان اسلام را كه همواره به دنبال بهانه سلام

در ادامه ی مباحث گذشته در مورد رابطه ی حق الهی با دیگر حقوق، در این پست می خواهیم   در مورد تاثیر حق الهی در تبیین جهاد ابتدایی صحبت کتیم.

جهاد ابتدایی

از ‌حضرت محمد صلی الله علیه وسلم  روایت شده است که فرمودند:

برای مرد مسلمان دو چیز چنان‌اند كه هر یكی از آن دو از دنیا و ما فیها بهتر هستند؛ یكی توبه، دوّم جهاد فی سبیل الله.

شکی نیست که جهاد ابتدایی از ضروریات اسلام است كه از یك سو مورد بحث دانشمندان اسلامی بوده و از سوی دیگر حساسیت دشمنان اسلام را كه همواره به دنبال بهانه اند, برانگیخته است.

مقصود از جهاد ابتدایی - بر خلاف ظاهر عبارت - جنگی نیست كه مسلمانان آغاز كننده ی آن باشند، بلكه منظور جنگی است كه به دلیلی غیر از تهاجم فیزیكی دشمن، تحقق می یابد، این جنگ در برابر دشمن خارجی انجام می شود.

بهر حال، اگر دوستان گرامی بحثی در این مورد دارند، پیشاپیش از آن استقبال می کنیم.

]]>
چند کتاب در مورد ارتداد 2011-12-26T19:35:57+01:00 2011-12-26T19:35:57+01:00 tag:http://rightofhuman.mihanblog.com/post/24 Ali سلامدر این پست چند مقاله و کتاب در مورد ارتداد برای دانلود قرار دادم.ان شاالله برای دوستان مفید باشه و بتوانند از اینها استفاده کنند.ارتداد؛  تغییر عقیده یا دین ستیزیآیا حكم ارتداد در قرآن بیان شده است؟آیا حكم ارتداد با آزادی اندیشه و بیان منافات ندارد؟آزادی بیان 1آزادی بیان 2کتاب الکترونیک موبایل در مورد ارتدادنقد آرای كدیور در باره ادله شرعی ارتداد

سلام

در این پست چند مقاله و کتاب در مورد ارتداد برای دانلود قرار دادم.

ان شاالله برای دوستان مفید باشه و بتوانند از اینها استفاده کنند.

ارتداد؛  تغییر عقیده یا دین ستیزی

آیا حكم ارتداد در قرآن بیان شده است؟

آیا حكم ارتداد با آزادی اندیشه و بیان منافات ندارد؟

آزادی بیان 1

آزادی بیان 2

کتاب الکترونیک موبایل در مورد ارتداد

نقد آرای كدیور در باره ادله شرعی ارتداد]]>
مجازات مرتد و حقوق بشر 2011-12-21T18:00:29+01:00 2011-12-21T18:00:29+01:00 tag:http://rightofhuman.mihanblog.com/post/23 Ali با سلام خدمت دوستان گرامی، ببخشین اگه یه چند هفته ای نتونستم آپ باشم.در ادامه ی بحث های بررسی مبانی حقوق اسلام و حقوق بشر، به این مطلب رسیدیم که در اسلام علاوه بر حق فرد و حق جامعه، حق الهی نیز داریم. و همچنین ذکر شد که معیار اصلی در حقوق اسلامی ، خدا محوری است. یعنی در وضع هر قانونی باید حق الهی نیز در نظر گرفته شود و البته این حق نیز بر تمام حقوق فردی و اجتماعی مقدم است.چیزی که امروز می خواهیم آن را بررسی کنیم، در مورد مجازات مرتد در اسلام است.معنی ارتداد در اسلام چیست؟ مجازات آن چیست؟ و چ با سلام خدمت دوستان گرامی، ببخشین اگه یه چند هفته ای نتونستم آپ باشم.

در ادامه ی بحث های بررسی مبانی حقوق اسلام و حقوق بشر، به این مطلب رسیدیم که در اسلام علاوه بر حق فرد و حق جامعه، حق الهی نیز داریم.


و همچنین ذکر شد که معیار اصلی در حقوق اسلامی ، خدا محوری است. یعنی در وضع هر قانونی باید حق الهی نیز در نظر گرفته شود و البته این حق نیز بر تمام حقوق فردی و اجتماعی مقدم است.


چیزی که امروز می خواهیم آن را بررسی کنیم، در مورد مجازات مرتد در اسلام است.

معنی ارتداد در اسلام چیست؟ مجازات آن چیست؟ و چرا مرتد باید مجازات شود؟!


]]>
آمریکا؛ تروریسم دولتی 2011-11-12T18:50:39+01:00 2011-11-12T18:50:39+01:00 tag:http://rightofhuman.mihanblog.com/post/21 Ali «ما یکصد سند غیرقابل خدشه از نقش آمریکا در هدایت ترور و تروریست‌ها در ایران و منطقه داریم که با ارائه این صد سند، آبروی آمریکا و مدعیان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را در افکار عمومی جهان خواهیم برد». این بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه ای در دیدار با دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ایام 13 آبان است که در آن آمریکا را به تروریسم دولتی و نقض حقوق بشر متهم کرده اند. در این چند روز اخیر شاهد طرح سناریوی احمقانه ی آمریکا در مورد قصد ایران به ترور سفیر «ما یکصد سند غیرقابل خدشه از نقش آمریکا در هدایت ترور و تروریست‌ها در ایران و منطقه داریم که با ارائه این صد سند، آبروی آمریکا و مدعیان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را در افکار عمومی جهان خواهیم برد».


این بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه ای در دیدار با دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ایام 13 آبان است که در آن آمریکا را به تروریسم دولتی و نقض حقوق بشر متهم کرده اند.

امریکا؛ تروریسم دولتی

در این چند روز اخیر شاهد طرح سناریوی احمقانه ی آمریکا در مورد قصد ایران به ترور سفیر عربستان در آمریکا و همچنین متهم کردن سپاه قدس در این باره و مهمتر از همه تصویب ترور مسئول سپاه قدس در کنگره ی آمریکا، و اظهارات احمقانه ی هیلاری کلینتون در مورد نقشه های بر باد رفته در مورد فتنه ی اخیر بودیم.

از این رو در این پست می خواهیم به بررسی مفهوم تروریسم و همچنین تروریسم دولتی و اینکه امروزه واقعا تروریسم دولتی چه کسانی هستند، بپردازیم.

]]>
جنبش وال استریت، نقدی بر لیبرال دموکراسی 2011-10-21T19:00:20+01:00 2011-10-21T19:00:20+01:00 tag:http://rightofhuman.mihanblog.com/post/20 Ali با سلامدر این روز ها شاهد اعتراضات گسترده مردم کشور ها از جمله آمریکا، در مورد نظام سرمایه داری هستیم.در این اعتراضات  مردم بخاطر نادیده گرفته شدن از سوی دولتمردان ، خواهان گرفتن حق خویش و اینکه " ما همان 99% هستیم" بودند.در اینجا بحثی که می خواهیم به آن بپردازیم این هست که: لیبرال دموکراسی چیست؟اصلا دموکراسی از لحاظ حقوقی بر چه مبنایی استوار است؟دموکراسی در مقابله با چه نظامی آمده است؟نظام برتر کدام است؟و نظر اندیشمندان علم حقوق و سیاست در این باره چیست؟پس؛ دموکراسی در لغت به معنای .. با سلام

در این روز ها شاهد اعتراضات گسترده مردم کشور ها از جمله آمریکا، در مورد نظام سرمایه داری هستیم.

در این اعتراضات  مردم بخاطر نادیده گرفته شدن از سوی دولتمردان ، خواهان گرفتن حق خویش و اینکه " ما همان 99% هستیم" بودند.

جنبش وال استریت

در اینجا بحثی که می خواهیم به آن بپردازیم این هست که:

  •  لیبرال دموکراسی چیست؟
  • اصلا دموکراسی از لحاظ حقوقی بر چه مبنایی استوار است؟
  • دموکراسی در مقابله با چه نظامی آمده است؟
  • نظام برتر کدام است؟
  • و نظر اندیشمندان علم حقوق و سیاست در این باره چیست؟

پس؛ دموکراسی در لغت به معنای ...

]]>
تفاوت حق حیات از منظر اسلام و اعلامیه جهانی غربی 2011-10-07T19:13:54+01:00 2011-10-07T19:13:54+01:00 tag:http://rightofhuman.mihanblog.com/post/19 Ali با سلام در ادامه پست گذشته که در مورد حق حیات بود؛ و آن نگرشی که اسلام در مورد حق حیات دارد،در این پست می خواهیم تفاوت بین حق حیاتی را که اسلام بیان کرده است را با حق حیاتی که علماء غربی قائل به آن هستند و در اعلامیه جهانی آورده اند را بررسی کنیم.من 6 مورد تفاوت را در ادامه مطلب آورده و بررسی کرده ام، اگر به نظر شما موارد دیگری هم هست، من را راهنمایی فرمایید.پیشاپیش ممنون.  با سلام


در ادامه پست گذشته که در مورد حق حیات بود؛ و آن نگرشی که اسلام در مورد حق حیات دارد،

در این پست می خواهیم تفاوت بین حق حیاتی را که اسلام بیان کرده است را با حق حیاتی که علماء غربی قائل به آن هستند و در اعلامیه جهانی آورده اند را بررسی کنیم.

من 6 مورد تفاوت را در ادامه مطلب آورده و بررسی کرده ام، اگر به نظر شما موارد دیگری هم هست، من را راهنمایی فرمایید.

پیشاپیش ممنون. 

]]>
حق الهی و حق حیات 2011-09-22T19:08:53+01:00 2011-09-22T19:08:53+01:00 tag:http://rightofhuman.mihanblog.com/post/17 Ali با سلام ببخشید که یه چند وقتی نبودم، آخه گرفتار کارای ثبت نام دانشگاه بودم؛ بهر حال: بحث این پست در مورد حق حیات است و جایگاه حق حیات در حقوق اسلام، حقوق بشر و کشور های غربی و همچنین تقابل حق حیات با حق خدا و حقوق دیگران .  اینکه چه کسی حق دارد این حق را بگیرد؟ چه کسی حق قانونگذاری پیرامون آن دارد؟ و سوالاتی از این قبیل که ان شاء الله با نظرات خود ما را یاری می فرمایید.


با سلام

ببخشید که یه چند وقتی نبودم، آخه گرفتار کارای ثبت نام دانشگاه بودم؛ بهر حال:

بحث این پست در مورد حق حیات است و جایگاه حق حیات در حقوق اسلام، حقوق بشر و کشور های غربی و همچنین تقابل حق حیات با حق خدا و حقوق دیگران .

 اینکه چه کسی حق دارد این حق را بگیرد؟

چه کسی حق قانونگذاری پیرامون آن دارد؟

و سوالاتی از این قبیل که ان شاء الله با نظرات خود ما را یاری می فرمایید.

]]>
نقض حقوق بشر در انگلیس 2011-08-19T07:45:26+01:00 2011-08-19T07:45:26+01:00 tag:http://rightofhuman.mihanblog.com/post/16 Ali با سلام  با نگاه به حوادث چند هفته گذشته لندن و اعتراضاتی که بطور گسترده در این کشور اتفاق افتاده است و همچنین، بی اعتنایی مسئولین و پلیس انگلستان (اسکاتلند یارد) به حقوق بشر و حتی حقوق شهروندی افراد شرکت کننده در این اعتراضات و به علاوه دروغ های شبکه خبری بی بی سی  ، و همچنین ادعای انگلیس به عدم نقض حقوق بشر در این حوادث، موجب شد تا نگاهی اجمالی به حوادث اخیر و موارد نقض حقوق بشر در انگلستان داشته باشیم.به خاطر اینکه برای برخی دوستان مباحث خلط شده است ؛ در ادامه مطلب با سلام

 با نگاه به حوادث چند هفته گذشته لندن و اعتراضاتی که بطور گسترده در این کشور اتفاق افتاده است و همچنین، بی اعتنایی مسئولین و پلیس انگلستان (اسکاتلند یارد) به حقوق بشر و حتی حقوق شهروندی افراد شرکت کننده در این اعتراضات و به علاوه دروغ های شبکه خبری بی بی سی  ، و همچنین ادعای انگلیس به عدم نقض حقوق بشر در این حوادث، موجب شد تا نگاهی اجمالی به حوادث اخیر و موارد نقض حقوق بشر در انگلستان داشته باشیم.

به خاطر اینکه برای برخی دوستان مباحث خلط شده است ؛ در ادامه مطلب به برخی موارد که منشا آن عدم فرق گذاری بین مباحث حقوقی و سیاسی است، اشاره شده است.  


امید است که با نظرات خود، به هرچه بهتر بودن این مطلب، کمک کنید.

]]>
مبانی جهان شناختی حقوق بشر در اسلام 3 2011-08-12T18:10:35+01:00 2011-08-12T18:10:35+01:00 tag:http://rightofhuman.mihanblog.com/post/15 Ali برهان اصل «خدا محوری» این برهان بر این پایه استوار است که خداوند به عنوان مالک هستی پذیرفته شود؛ بنابراین از دیدگاه غیر دینی اقامه چنین استدلالی ممکن نخواهد بود. آنچه قرار است در این پست به آن بپردازیم، اثبات ولایت تشریعی خداوند است.  ولایت تشریعی به معنای حق قانونگذاری و تشریع قوانین و مقررات برای زندگی انسان ها می باشد. برهان اصل «خدا محوری»

این برهان بر این پایه استوار است که خداوند به عنوان مالک هستی پذیرفته شود؛ بنابراین از دیدگاه غیر دینی اقامه چنین استدلالی ممکن نخواهد بود.


آنچه قرار است در این پست به آن بپردازیم، اثبات ولایت تشریعی خداوند است.  ولایت تشریعی به معنای حق قانونگذاری و تشریع قوانین و مقررات برای زندگی انسان ها می باشد.


]]>
مبانی جهان شناختی حقوق بشر در اسلام 2 2011-08-05T17:30:53+01:00 2011-08-05T17:30:53+01:00 tag:http://rightofhuman.mihanblog.com/post/14 Ali ادامه بحث خدا محوری...با صرف نظر از ارتباطات و مناسباتی که انسان ها در زندگی اجتماعی ، با یکدیگر دارند؛ هدفی که خدای متعال از خلقت انسان ها دارد، مقتضی یک سلسله حقوق و تکالیف است. و پذیرش چنین موجودی نقش تعیین کننده و غیر قابل انکاری در تدوین حقوق انسان ها خواهد داشت. در تبیین و ریشه یابی خدا انکاری و انسان خدایی در غرب، توجه به تاریخ رنسانس لازم و ضروری است. در این فرایند، که در بستر راسیونالیسم، آمپریسم و پوسیتویسم بود، خدا همراه با همه امور متافیزیکی از صحنه اثبات پذیری خارج شد ادامه بحث خدا محوری...

با صرف نظر از ارتباطات و مناسباتی که انسان ها در زندگی اجتماعی ، با یکدیگر دارند؛ هدفی که خدای متعال از خلقت انسان ها دارد، مقتضی یک سلسله حقوق و تکالیف است. و پذیرش چنین موجودی نقش تعیین کننده و غیر قابل انکاری در تدوین حقوق انسان ها خواهد داشت.

مبانی حقوق بشر

در تبیین و ریشه یابی خدا انکاری و انسان خدایی در غرب، توجه به تاریخ رنسانس لازم و ضروری است. در این فرایند، که در بستر راسیونالیسم، آمپریسم و پوسیتویسم بود، خدا همراه با همه امور متافیزیکی از صحنه اثبات پذیری خارج شد.

آنگاه در بی خدایی بود که انسان «خدایی» را آغاز کرد؛ همان خدایی که به کمک پوسیتویسم می توانست اثبات شود.

]]>
نقض حقوق بشر در امریکا 2011-07-22T17:51:22+01:00 2011-07-22T17:51:22+01:00 tag:http://rightofhuman.mihanblog.com/post/10 Ali ماموران پلیس شهر سانفرانسیسکو امریکا یک نوجوان سیاه پوست امریکایی را در جریان بازجویی به خاطر عدم پرداخت کرایه اتوبوس، به ضرب گلوله از پا درآوردند. ماموران پلیس شهر سانفرانسیسکو امریکا یک نوجوان سیاه پوست امریکایی را در جریان بازجویی به خاطر عدم پرداخت کرایه اتوبوس، به ضرب گلوله از پا درآوردند.


نقض حقوق بشر در امریکا!

]]>
موعود‌گرایی اسلامی راهی به سوی صلح جهانی 2011-07-17T18:00:32+01:00 2011-07-17T18:00:32+01:00 tag:http://rightofhuman.mihanblog.com/post/11 Ali موعود‌گرایی در اسلام، بویژه در مکتب تشیع بنیادی‌ترین آموزه دینی است که تنها با پذیرش آن خاتمیت‌، جاودانگی و جهانی بودن اسلام معنا پیدا می‌کند، به عبارت دیگر تحقق اهداف تمامی انبیای الهی و بخصوص پیامبر گرامی اسلام(ص) در گرو ظهور منجی آخر الزمان است. و از آنجا که در روایات اسلامی منجی موعود حضرت مهدی‌(عج) دوازدهمین امام شیعیان معرفی شده است‌، موعود‌گرایی در اسلام تحت عنوان « مهدویت» شناخته می‌شود. نوید پیروزی اسلام و ظهور منجیدرآیات نورانی قرآن کریم بارها و با قاطعیت وعده غلبه اسلام ـ به

موعود‌گرایی در اسلام، بویژه در مکتب تشیع بنیادی‌ترین آموزه دینی است که تنها با پذیرش آن خاتمیت‌، جاودانگی و جهانی بودن اسلام معنا پیدا می‌کند، به عبارت دیگر تحقق اهداف تمامی انبیای الهی و بخصوص پیامبر گرامی اسلام(ص) در گرو ظهور منجی آخر الزمان است.


و از آنجا که در روایات اسلامی منجی موعود حضرت مهدی‌(عج) دوازدهمین امام شیعیان معرفی شده است‌، موعود‌گرایی در اسلام تحت عنوان « مهدویت» شناخته می‌شود.

نوید پیروزی اسلام و ظهور منجی

درآیات نورانی قرآن کریم بارها و با قاطعیت وعده غلبه اسلام ـ به عنوان آخرین و کاملترین ادیان ـ بر سایر ادیان داده شده است، مثل این آیه که چند بار در قرآن تکرار شده است:«هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله» او کسی است که رسولش را با هدایت و آئین حق فرستاد، تا آنرا بر همه آئین‌ها غالب گرداند. ‌

]]>
مبانی جهان شناختی حقوق بشر در اسلام 1 2011-06-27T08:16:42+01:00 2011-06-27T08:16:42+01:00 tag:http://rightofhuman.mihanblog.com/post/8 Ali مهمترین مبانی و بنیان های جهان شناسی که در حقوق بشر اسلامی مورد پذیرش و تأکید است ، به شرح زیر است:  1-     خدامحوری یکی از سوالاتی که فلاسفه حقوق موظفند به ان پاسخ منطقی دهند این است که اساسا حقوق ،هستی خود را مرهون کدام مبدا هستند و چه نیرویی آنها را به وجود می آورد ؟ و این مبحث پاسخ به سؤال از منشأ ایجاد حقوق است . اساساً در نگرشی که اسلام به حقوق بشر دارد، نه « طبیعت » چنان حقوقی را به انسان داده است و نه « قانون » و قرارداد به خودی خود صلاحیت الزام آوری دار خدا محوری

مهمترین مبانی و بنیان های جهان شناسی که در حقوق بشر اسلامی مورد پذیرش و تأکید است ، به شرح زیر است:

 1-     خدامحوری

یکی از سوالاتی که فلاسفه حقوق موظفند به ان پاسخ منطقی دهند این است که اساسا حقوق ،هستی خود را مرهون کدام مبدا هستند و چه نیرویی آنها را به وجود می آورد ؟ و این مبحث پاسخ به سؤال از منشأ ایجاد حقوق است . اساساً در نگرشی که اسلام به حقوق بشر دارد، نه « طبیعت » چنان حقوقی را به انسان داده است و نه « قانون » و قرارداد به خودی خود صلاحیت الزام آوری دارد و نه هیچ چیز دیگری ،بلکه همه این حقوق ، « خدادادی » است ،و الزام آوری خود را از او دریافت می کند . زیرا اساسا طبیعت و قانون و در راس اینها انسان از خود حقی ندارند تا به انسان تفویض کنند . به قول شاعر:

ذات نایافته از هستی بخش                                            کی تواند که بود هستی بخش 

]]>